Jämna underlag

Resultatet av din golvläggning kommer aldrig bli bättre än underlaget. Kom ihåg detta. Resultatet blir aldrig bättre än underlaget. Med detta menar jag om du ska lägga golv med t.ex. linoleum, textilmatta eller plastmatta så är det extremt viktigt att du gör undergolvet så jämt du kan. Det gäller att du spacklar hela golvytan så noga du kan med utjämningsspackel. Använd bred spackelbrätt. Vilket fabrikat du använder till detta spelar mindre roll, men ha i åtanke om ditt golv är väldigt ojämt, med gropar och håligheter kanske, och du vet med dig att du kommer att behöva spackla minst två gånger. Så kan det vara idé att först spackla med ett snabbtorkande grövre spackel för att strax därefter kunna kliva in i rummet igen och spackla sista vändan med ett finare spackel så slutresultatet blir så jämt som möjligt.

Att spackla golv är inte lätt första gången man ger sig på det och risken finns att du får ett lite hackigt och ojämt resultat. Om så är fallet så får du slipa över golvet med en slipsten, alternativt ett sandpapper kornstorlek 60, tills du inte känner några ojämnheter i den spacklade ytan. Handlar det om större ytor finns det ABS maskiner aka "Häxa" att hyra som är en stor tung slip du drar runt på golvet med ett större circulärt slippapper på. Skulle det visa sig att det fortfarande är ojämt så var inte rädd för att dra över en spackling till så du verkligen får det jämt!

Har du en matta, ej textil, som redan ligger och du vill lägga en matta på denna utan att riva den så går det bra, titta bara noga så du inte ser några ojämnheter i den befintliga mattan. Är där ojämheter i den befintliga, så kommer dessa med stor sannolikhet lysa igenom på den matta du lägger ovanpå. Om så är fallet så måste du skära bort ojämnheten med mattkniv och spackla igen hålet, eller helt enkelt riva upp mattan och spackla hela utrymmet. Kom ihåg: Resultatet blir aldrig bättre än underarbetet.

Har du ett extremt ojämt underlag, som gammalt brädgolv, uppslipad betong osv, och du inte kommer reda ut ojämnheterna med en, två eller tre spacklingar. Då kan det vara idé att lägga ett undergolv. Undergolv fungerar lite som dagens parkett. Där är not och fjäder som ska passas ihop. Observera att de måste limmas i skarvarna. När undergolvet sen är laggt så går det bra att lägga matta, parkett eller vilket golv du nu vill ha. Är det däremot så att du har stora djupa svackor och hela golvet lutar grovt åt något håll, ja då finns inget annat alternativ än att flytspackla rubbet.

Tips på olika varumärken som jag själv tycker är bra att arbeta med är onödigt att rabbla upp här, men gå in på byggmax, bauhaus eller liknande så hjälper de dig.

LÄGG NER MYCKET TID PÅ UNDERARBETET. ÄR DU MISSNÖJD MED DITT KNÖLIGA GOLV ELLER SKEVA PARKETTGOLV SÅ GÅR DET INTE ATT ÅTGÄRDA EFTERÅT UTAN ATT PLOCKA UPP OCH RISKERA ATT FÖRDÄRVA ALLTIHOP (LÄS: RIVA ALLT OCH GÖRA OM)
Startsidan om parkett