Lister - golvlister

Här ska vi titta lite på olika typer av golvlister och ge råd om hur de kapas och fäst till väggen. De flest golvleverantörer erbjuder också lister och man kan få en god uppfattning om utbudet genom att titta i de broschyrer och kataloger som finns i byggvaruhusen. Vilken listprofil och dimension som du bör välja beror också på husets ålder och arkitektur och inte bara på golvets utseende. Medan parkett är ett mer linjärt golv där det oftast passar bäst med enkla lister, gärna i samma eller matchande trä, passar det bättre med lite grövre, profilerade furulister till ett furugolv, eller eventuellt målade lister, gärna i gran. Men hur som helst så är det viktigt att du inte väljer för tunna lister - det som verkar stort i byggvaruhuset ser av någon anledning betydligt klenare ut när du har fått det på plats.

Precis som vid läggning av golv så måste listerna vara absolut torra när de monteras. I annat fall blir det glipor längs golvet efter en tid när listerna har torkat och krympt. Den krympningen går aldrig tillbaka, möjligen lite på sommaren när luftfuktigheten är högre, men aldrig helt och hållet.
List som köps i lösa längder från sågverk eller byggvaruhus innehåller relativt mycket fukt och måste därför torkas ordentligt. Du kan visserligen finkapa i längdriktningen eftersom den krympningen är obetydlig. Men helst bör du bara grovkapa och låta listerna ligga i minste ett par veckor i ett varmt och ventilerat rum innan de tillpassas och ytbehandlas. Listena måste läggas på ströläkt så att de kommer upp från golvet och om det är stora mängder list måste du lägga in läkt på tvären mellan listlagren så att luften kan cirkulera. Sk. "systemlister" från golvleverantörerna är ofta torkade på förhand.

Startsidan om parkett